» Tác giả
Tâm Ca Vào Đời - Prayer Song In Life ( CD )
18/11/2010, 2:48 pm
1. Con Có Một Tổ Quốc - Thanh Lan
2. Như Lời Dâng Hiến - Johnny Dũng
3. Ngài Cần Trái Tim Con - Như Mai
4. Dấu Ấn Tình Yêu - Việt Dzũng
5. Lời Kinh Lữ Hành - Mỹ Huyền
6. Cho Con Một Trái Tim Mới - Anh Dũng
7. Con Yêu Mến Ngài - Dạ Nhật Yến
8. Một Đời Trông Cậy - Ngọc Thúy
9. Đời Con Dâng Chúa - Lệ Hằng
10. Như Lời Ân Tình - Ngọc Huệ

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net