» Tác giả
Tâm Tư Dâng Mẹ - Confidence to our Mother ( CD )
18/11/2010, 3:05 pm

1. Giao cảm - Văn Chi
2. Hoa Đời Dâng Mẹ - La Sương Sương
3. Trước Ngai Mẹ - Anh Dũng
4. Lời Kinh Dâng Mẹ - Như Mai
5. Một Chiều Tâm Tư - Johnny Dũng
6. Hạt Kinh Dâng Mẹ - Thanh Lan
7. Dâng Mẹ Chiều Nay - Johnny Dũng
8. Sắc Hoa Đời Dâng Mẹ - Như Mai
9. Về Bên Mẹ Yêu - Lệ Hằng
10. Sứ Điệp Fatima - Văn Chi
11. Hương Kinh Nhiệm Mầu - La Sương Sương
12. Tri Ân - Văn Chi

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net