» Tác giả
GIÁNG SINH TÌNH YÊU ( CD )
18/11/2010, 3:13 pm
Tâm tình đêm Giáng sinh - Khánh Ly
Emmanuel hãy đến - Johnny Dũng
Lời cầu đêm thánh - Lệ Hằng
Tâm sự bên hang đá - Anh Dũng
Nói với Người yêu Giáng sinh - Như Mai
Lời kinh đêm Giáng sinh - Việt Dũng - Dạ Nhật Yến
Sao mà dám quên - Văn Chi
Mùa xuân tình cứu rỗi - Như Mai
Lời nguyện cầu Giáng sinh - Johnny Dũng
Lễ vật con dâng - Loan Châu
Như lời tri ân - Văn Chi

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net