» CD
CD: NHƯ MAI THÁNH CA 2 - TRẦM KHÚC HOAN CA ( CD )
18/11/2010, 3:24 pm
Hồng ân cảm tạ - Như Mai
Tình hồng dâng Mẹ - Như Mai
Sống một đời cho Chúa - Khánh Ly
Chúa là nơi con an nghỉ - Khánh Ly
Thiên Chúa tình yêu - Việt Dzũng
Lời cầu tin yêu - Việt Dzũng
Khúc ca dâng Mẹ - Như Mai
Trên đường đời con đi - Như Mai
Loan báo tin vui - Don Hồ
Như là yêu thương - Don Hồ
Mẹ thương dẫn lối - Ngọc Minh
Lời cầu sai đi - Ngọc Minh

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net