» Tiểu sá»­ linh mục
HỌC TRÌNH
18/11/2010, 2:27 pm
· Học sinh Trường Tiểu Học Gia Kiệm Long Khánh 1955-1960. · Học sinh Trung Học Monica Gia Kiệm Long Khánh 1960-1961. · Học sinh Tiểu Chủng viện Long Xuyên 1961-1968. · Tốt Nghiệp Trung học Đệ Nhất Cấp 1965.

· Học sinh Trường Tiểu Học Gia Kiệm Long Khánh 1955-1960.
· Học sinh Trung Học Monica Gia Kiệm Long Khánh 1960-1961.
· Học sinh Tiểu Chủng viện Long Xuyên 1961-1968.
· Tốt Nghiệp Trung học Đệ Nhất Cấp 1965.
· Tốt Nghiệp Tú Tài Phần I năm 1967.
· Tốt Nghiệp Tú Tài Phần II năm 1968.
· Sinh Viên Đại Chủng Viện Sàigòn 1968-1975.
· Tốt Nghiệp Triết Học và Thần Học 1975.
· Sinh Viên Suối Nhạc College, Đại Học Thành Nhân.
· Văn Bằng Tốt Nghiệp tại Suối Nhạc College về Hoà Am, Điều Khiển, và Luyện Tiếng năm 1974. (No. 0118).
· Sinh Viên Đại Học Văn Khoa Sàigòn và Đàlạt 1970-1974 với các Chứng Chỉ:
- Chứng Chỉ Văn Chương Bình Dân 1970-1971.
- Chứng Chỉ Văn Chương Việt Nam 1971-1972.
- Chứng chỉ Ngữ Học Việt Nam 1971-1972.
- Chứng Chỉ Quản Trị Học Đường 1973-1974.
· Sinh Viên Đại Học New-South-Wales, Sydney, Australia.
- Chứng Chỉ Anh Ngữ. (English Certificate for further Study), 1989.
· Sinh Viên Đại Học Fullerton California State University 1996-1997, với các chứng chỉ:
- French Song Literature and Interpretation 1997.
- English Composition, Reading, and Public Speaking 1997.
· Sinh Viên Đại Học Los Angeles California State University 1997-1998, với các Chứng Chỉ:
- Music Composition 1997.
- Music of Latin America 1997.
- Research Techniques in Music 1997.
- Concert Choir 1997.
- Contemporary Techniques in Music 1997.
- Choral Conducting 1997.
- Advanced Style Analysis 1997.
- Music Theory 1998.
- Concert Choir, Fall 1998.
- Orchestration and Arranging 1998.
- History of Music in Western Civilization 1998.
- Advanced Choral Conducting 1998.
- Concert Choir, Spring 1998.
- Music in World Cultures for the Music Educators 1998.
- Psychology of Music 1998.
- Music Education 1998.
- Music Composition for Television and Films 1998.
- Commercial Songwriting 1998.
- Concert Choir, Winter 1998.
- Voice Class, 1998.
- Advanced Style Analysis 2, 1999.
- Thesis or Project, 1998.
- Vocal Pedagogy 1999.
- Concert Choir 1999.
- Writing Proficiency, 1999.
- Thesis or Project, 1999.
- Comprehensive Exams, 1999.
- Graduate Studies, 1999.
· Tháng 6 năm 1999, Linh Mục tốt nghiệp Master of Arts in Music trong lãnh vực nhạc hợp ca với Luận án tốt nghiệp “Catholic Choral Music in Vietnam 1945-1975” tại Đại Học California State University, Los Angeles. Trong Luận án này, Linh Mục nghiên cứu Lịch sử Am Nhạc Việt Nam từ năm 2879 B.C. cho tới giai đoạn hiện tại.
· Tháng 2 năm 2000, Linh Mục Nhạc sĩ được chấp nhận là candidate của chương trình Ph.D về nghiên cứu âm nhạc tại Đại Học New South Wales University, Sydney Australia dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Jill Stubington Ph.D và Christine Logan Ph.D với Luận An dự thảo “Vietnamese Church Music During 1975-2000,” tiếp nối Luận An Master of Arts in Music trước

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net