» CD
CD: HOAN CA PHỤC SINH ( CD )
18/11/2010, 3:26 pm
Nếu Người không sống lại - Mỹ Huyền,
Thập Giá trên đường chiều - Anh Dũng;
Bài ca Alleluia - Loan Châu;
Ðạo ca đường thập tự - Johnny Dũng;
Niềm vui Phục sinh - Như Mai;
Người yêu tôi chết - Việt Dũng;
Ðạo ca Thập tự - Khánh Ly;
Nói với Người yêu - Văn Chi;
Trang tình sử mới - Như Mai;
Người đã yêu tôi - Johnny Dũng;
Như lời tri ân - Văn Chi

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net