» Sinh hoạt
SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC 1949 ĐẾN 2012. LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI.
20/3/2012, 3:16 am

 

Những chuỗi ngày bình an 1949-1975.

  • Tác giả trong khi trau dồi đèn sách tại các trường Tiểu Học, Tiểu Chủng Viện, Đại Chủng Viện, Đại Học Văn Khoa Sàigòn, Đại Học Thành Nhân, Suối Nhạc College, đã cho ra đời những tác phẩm:
 
1)      1971 Quê Người Quê Ta.
 
  
2)      1972 Vào Đời Cầu Nguyện.
 
 
3)      1972 Chúc Tụng Chúa I-Cộng tác với Đại Chủng Viện Sàigòn
 
 
 
4)      1973 Chúc Tụng Chúa II-Cộng tác với Đại Chủng Viện Sàigòn.
 
5)      1973 Vào Quê Hương.
 
6) 1973 Này Con Xin Đến.
 
7) 1973 Thượng Đế và Quê Hương.
8) 1973 Suy Niệm Tin Mừng Matthêu I.
9) 1974 Mây Trời với 3 Tác Giả khác.
 
10) 1974 Hội Ca Cho Tình Yêu.
 
11) 1974 Hoan Ca Phục Sinh.
12) 1974 Thánh Ca Vượt Qua.
 
13) 1974 Suy Niệm Tin Mừng Matthêu II.
14) 1975 Niềm Vui Tận Hiến.
15) 1975 Hoan Ca Ngày Đại Hội.
 
16) 1975 Hoan Ca Giáng Sinh.
17) 1975 Hoan Ca Cho Tình Yêu.
 
 

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net