» Tài liệu
Hành Trình Với Mẹ 2013
15/2/2014, 10:29 am

Hành Trình Với Mẹ 2013

Hành Hương "Hành Trình Với Mẹ" chúng tôi đi vòng quanh Thế Giới với các nẻo đường Châu Úc, Châu Á, Châu Âu, Israel, và Châu Mỹ với trọn 24 ngày đêm cùng Mẹ Maria đồng hành. Chúng tôi muốn dịp này để tạ ơn Mẹ đã yêu thương dẫn dắt đòan con Việt Nam tha hương. Chuẩn bị hành trình này với cả 2 năm: Chọn những địa điểm Mẹ đến với nhân loại để tạ ơn Mẹ, và nguyện Hành Trình Với Mẹ trong suốt cả cuộc đời.

Bấm vào link bên dưới để cùng đi với chúng tôi trọn hành trình với Mẹ.

paulvanchi.net/pdf/HanhTrinhVoiMe2013.pdf

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net