» Tác phẩm
Hồi Ký Một Người Viêt Nam
18/2/2014, 8:58 pm

Hồi Ký Một Người Viêt Nam

Hồi Ký Một Người Việt Nam dài 430 trang chắt chiu về cuộc đời của Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi. Hồi Ký Một Người Việt Nam dẫn đưa các bạn từ lúc LM mới cất tiếng khóc chào đời, bước chân đầu tiên vào Tiểu Chủng Viện, Đại Chủng Viện, Thụ Phong Linh Mục, đời tù đày, khoảnh khắc vượt biên nguy hiểm, cuộc sống gian khổ tại trại tị nạn để giúp đồng bào trên đảo, sau cùng là định cư nơi quê hương thứ hai của mình là Australia. Cuộc đời vẫn tiếp tục con đuờng mà LM luôn xác tín là Chúa đã chọn con để phục vụ tha nhân. Thân mến mời các bạn đọc tiếp Hồi Ký Một Người Việt Nam về thân phận và cuộc đời với bao thăng trầm của LM-Nhạc Sĩ Paul Văn Chi.

 paulvanchi.net/pdf/chuyennganmotnguoivn.pdf

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net