» Tin tức
Tường Trình Thánh Lễ Phong Thánh Hai Vị Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 từ Roma Do Linh Mục Paul Chu Văn Chi và vietcatholic.com
14/5/2014, 6:26 am

Tường Trình Thánh Lễ Phong Thánh Hai Vị Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 từ Roma Do Linh Mục Paul Chu Văn Chi và vietcatholic.com

paulvanchi.net/pdf/NhatKy1PhongThanhJ23andJP2.pdf

paulvanchi.net/pdf/NhatKy2PhongThanhJ23andJP2.pdf

paulvanchi.net/pdf/NhatKy3PhongThanhJ23andJP2.pdf

 

Tâm Tình Tưởng Nhớ Đến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

paulvanchi.net/pdf/TamTinhTuongNhoDGHJP2.pdf

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net