http://paulvanchi.net
Chào mừng quý vị đến với website của Linh mục nhạc sĩ www.paulvanchi.net - Những dòng nhạc thánh ca!
LIÊN HỆ
Liên lạc với chúng tôi qua form sau đây:
 
Công ty
(*)
Địa chỉ
 
Điện thoại
 
Email
(*)
Nội dung
 
Mã bảo vệ
  43325
Nhập vào mã bảo vệ
(*)
   
     
Hoặc trực tiếp đến:

ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA 
Rev. Paul Van Chi Chu
Vietnamese Catholic Community Center
92 THE RIVER RD
REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA.
Tel: (02) 9773-0933
Fax: (02) 9773-3998
Email: paulvanchi@yahoo.com
Website: www.paulvanchi.net


Tôi Linh Mục Paul Văn Chi xin gửi một số Tác Phẩm Thánh Ca:

       TÊN TÁC PHẨM                       SỐ LƯỢNG       GIÁ BÁN         HUÊ HỒNG
1. CD Tiếng Hát Yêu Thương  ……………….........10 dollars             3
2. CD Trầm Ca Tin Yêu           …………………...... 10 dollars             3
3. CD Hoa kinh Mẹ Lavang     ………………… ......10 dollars             3
4. Double CDs Mẹ QHVN       ………………............25 dollars             5
5. Video Mẹ QHVN                 …………………..........30 dollars             5
6. DVD Mẹ QHVN                 …………………............40 dollars             5
7. Cassette Tiếng Hát YT      ……………….............. 5  dollars            1
8. Cassette Trầm Ca TY         …………………...........5 dollars            1 
9. Cassette HKDMLV            ……………….................5 dollars            1
10. CD Giáng Sinh Tình Yêu ………………….........10 dollars            3
11. CD Tâm Ca Sám Hối     …………………...........10 dollars            3
12. CD Hoan Ca Phục Sinh …………………….......10 dollars            3
13. Cassette Giáng Sinh Tình Yêu………………......5  dollars           1
14. Cassette Tâm Ca Sám Hối     ……………...........5 dollars            1
15. Cassette Hoan Ca Phục Sinh  ……………..........5 dollars            1
16. CD Như Lời Dâng Hiến ……………………. ......10 dollars            3
17. CD Tâm Tư Dâng Mẹ ……………………............10 dollars            3
18. CD Hạt Kinh Cảm Tạ  ………………………...... 10 dollars            3
19. CD Thắp Sáng Tin Yêu  …………………............10 dollars            3
20. CD Tâm Ca Vào Đời  ………………………........10 dollars            3
21. Doublse CD Hội Ngộ Niềm Tin………...............20 dollars            5
22. Double CD Như Lời Yêu Thương …………......20 dollars            5
23. CD Thánh Ca Như Mai  …………………............10 dollars            3
24. 4DVD Con Đuờng Chúa Đã Đi Qua ……….......50 dollars           7
25. Sách Mẹ Quê Hương VN     ………………..........10 dollars           3
26. Sách Con Đường Chúa Đã Đi Qua ………….....50 dollars          7
27. Sách Thesis Thánh Nhạc Hợp Ca CGVN ……..25 dollars          5
28. Sách Catholic Choral Music  ………………........ 25 dollars          5
29. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 1 trong Tuyển Tập I
30. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 2 trong Tuyển Tập I
31. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 3 trong Tuyển Tập I
32. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 4 trong Tuyển Tập II
33. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 5 trong Tuyển Tập II
34. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 6 trong Tuyển Tập II
35. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 7 trong Tuyển Tập III
36. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 8 trong Tuyển Tập III
37. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 9 trong Tuyển Tập III
38. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 10 trong Tuyển Tập III
39. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 11 ………….............10 dollars         3
40. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 12 ………….. ..........10 dollars         3
41. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 13 ………….............10 dollars         3
42. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 14  …………. ..........10 dollars         3
43. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 15 ………….. ..........10 dollars         3
44. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 16 ………….............10 dollars         3
45. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 17  …………............10 dollars         3
46. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 18  ………….. .........10 dollars         3
47. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 19 Trang Sử MQHVN  20 dollars    5
48. Sách Trầm Khúc Hoan Ca 20 Bộ Lễ Laudate       10 dollars    3
49. Sách Tuyển Tập TKHC I     …………….. .................25 dollars    5
50. Sách Tuyển Tập TKHC II    ……………....................25 dollars    5
51. Sách Tuyển Tập TKHC III   ………………............... 25 dollars    5
52. 3 CD Trang Sử MQHVN.............................................30 dollars    3
53. CD Bộ Lễ Laudate......................................................10 dollars    3

 TỔNG CỘNG 72 tác phẩm Âm Nhạc từ 1971-2011.
1. Thêm Đặc San Kỷ Niệm 20 năm CĐCGVN Sydney.
2. 20 Năm Liên Ca Đòan Lê Bảo Tịnh.

NẾU QUÝ VỊ MUỐN CÓ NHỮNG TÁC PHẨM TRÊN, XIN LIÊN LẠC VỚI:

1. Ms PHẠM THỊ NGỌC. Tel: 9720-1900.

2. Ms ĐINH THỊ NHUNG. Mob: 0421 137 027.
Email:
thi_n_dinh@hotmail.com
From International: 612 137 027

3. Mr. DƯƠNG VĂN QUANG. Mob: 0411 800 729.
Email:
qynt@yahoo.com.au
From International: 612 411 800 729

4. Ms ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG. Mob: 0431 480 356
Email:
huong_dang03@yahoo.com.au
From International: 612 431 480 356

 


Xin Chúa và Me La Vang chúc lành và trả công cho Quý Cha và Quý vị.
Nếu có gì cần nhắn nhủ xin liên lạc với các địa chỉ sau:

Rev. Paul Văn Chi Chu        
CĐCGVN Sydney NSW    
92 The River Rd                    
Revesby NSW 2212         AUSTRALIA
Tel. (02) 9773-0933      Fax: (02) 9773 3998   Mobile 0414 552650   
Email: paulvanchi@yahoo.com
Xin chân thành Đa tạ.
Trong Chúa Kitô và Mẹ La Vang


 

 

                 Linh Mục Paul Văn Chi, MA. JP.

 

DISTRIBUTORS-NHỮNG NƠI PHỔ BIẾN
THÁNH NHẠC PAUL VĂN CHI.

I. HOA KỲ – USA.

1. Tự Lực Bookstore.
14318 Brookhurst St
Garden Grove CA 92843.
USA
Tel (714) 531-5290.
Fax: (714) 893-7107.
Email: buybook@tuluc.com
Website: www.tuluc.com

2. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Bookstore.
630 S.Euclid St, #F.
Santa Ana CA 92704.
USA.
Tel: (714) 775-4885.

3. Thái Bình.
14186 Brookhurst St
Garden Grove CA 92643
Tel: (714) 530-3011

II. PHÁP – FRANCE.

• Nam Á Bookstore – SUD ASIE.
44 Avenue D’Ivry
F-75013.
Paris.
FRANCE.
Tel: 33 1 45 84 81 87.

III. ÚC CHÂU – AUSTRALIA.

• Nhà Sách Thuý Nga
28 Greenfield Parade
Bankstown NSW 2200.
Tel: (612) 9796-7227.
AUSTRALIA.

• Rev Paul Chu Văn Chi.
Vietnamese Catholic Community
92 The River Rd
Revesby NSW 2212
AUSTRALIA
Tel: (612) 9773-0933.
Fax: (612) 9773-3998.
Email: paulvanchi@yahoo.com
Website: paulvanchi.net


 

 

TÁC GIẢ
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI

TÁC PHẨM
Hành Trình Với Mẹ 2013
Hành Hương Cursillo 2011, Bước theo chân Thầy phần 1
Chiều thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011, đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy lên đường Hành Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2 Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.

thanh-ca.html
http://www.paulvanchi.net/new/newsdetail-20-37-Con-Duong-Chua-Da-Di-Qua-DVD2-and-DVD3.html
Trang chủ Tác giả Tác phẩm Tin tức Hình ảnh Sáng tác Thánh ca Liên kết Liên hệ
Lượt truy cập:
14006702
Online:
2

ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA : Rev. Paul Van Chi Chu. Vietnamese Catholic Community Center
92 THE RIVER RD REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA. Tel: (02) 9773-0933 - Fax: (02) 9773-3998 
Email: paulvanchi@yahoo.com - Website: www.paulvanchi.net