http://paulvanchi.net
Chào mừng quý vị đến với website của Linh mục nhạc sĩ www.paulvanchi.net - Những dòng nhạc thánh ca!
» Sáng tác
Query error : UPDATE tbl_news2 SET hit='128' WHERE Id='5'

Reason : Out of range value for column 'hit' at row 1

Trầm Khúc Hoan Ca 8- 1982
November 18, 2010, 10:56 am
Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Sáng tác khác
» Trầm Khúc Hoan Ca 9 - 1983 ( (November 18, 2010, 10:56 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 10 - 1984 ( (November 18, 2010, 10:56 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 11 - 1989 ( (November 18, 2010, 10:56 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 12 - 1990 ( (November 18, 2010, 10:55 am))

TÁC GIẢ
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI

TÁC PHẨM
Hành Trình Với Mẹ 2013
Hành Hương Cursillo 2011, Bước theo chân Thầy phần 1
Chiều thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011, đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy lên đường Hành Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2 Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.

thanh-ca.html
http://www.paulvanchi.net/new/newsdetail-20-37-Con-Duong-Chua-Da-Di-Qua-DVD2-and-DVD3.html
Trang chủ Tác giả Tác phẩm Tin tức Hình ảnh Sáng tác Thánh ca Liên kết Liên hệ
Lượt truy cập:
14031820
Online:
2

ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA : Rev. Paul Van Chi Chu. Vietnamese Catholic Community Center
92 THE RIVER RD REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA. Tel: (02) 9773-0933 - Fax: (02) 9773-3998 
Email: paulvanchi@yahoo.com - Website: www.paulvanchi.net