http://paulvanchi.net
Chào mừng quý vị đến với website của Linh mục nhạc sĩ www.paulvanchi.net - Những dòng nhạc thánh ca!
» Tin tức
Hành Trình theo Thánh Phaolô
21/6/2014, 6:50 am
Lời Tựa: Đời tôi Hành Trình theo Thánh Phaolô trên các nẻo đường. Thăm cửa Stêphanô tại Jerusalem, ............

 Lời Tựa: Đời tôi Hành Trình theo Thánh Phaolô trên các nẻo đường. Thăm cửa Stêphanô tại Jerusalem, nơi Saolô cầm áo cho lý hình ném đá Thánh Tử Đạo Stêphanô. Con đường Damascus gập ghềnh và tôi luyện. Con đường hành trình truyền giáo qua 4 chặng đường rong ruổi theo Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô. Theo Thánh Phaolô tới Thessalonica, Philipphê và Neapolis. Vào thăm nơi Ngài tù đầy. Hành trình tới Ephêsô, Colossê gần Philadelphia và đã bị phá hủy. Hành trình với Ngài tới Corintô, Athens, Creta, Galata, và sau cùng tại Roma nơi Ngài Tử Đạo...Nguyện hành trình với Ngài trong cuộc đời tông đồ...Mời quý bạn cùng tôi hành trình theo Thánh Phaolô...    

paulvanchi.net/pdf/HanhTrinhTheoThanhPhaoloTongDo.pdf

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin tức khác
» Vào Sinh Ra Tá»­ ( (30/5/2014, 7:20 am))
» Tường Trình Thánh Lá»… Phong Thánh Hai Vị Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 từ Roma Do Linh Mục Paul Chu Văn Chi và vietcatholic.com ( (14/5/2014, 6:26 am))
» THÁNH CA VƯỢT QUA - PASCHAL HYMNS (Trọn Bá»™ or Từng Phần) ( (1/4/2014, 11:08 am))
» Hành HÆ°Æ¡ng Bằng Hình Ảnh Từ Năm 1993 Đến Năm 2013 ( (23/2/2014, 8:33 pm))

TÁC GIẢ
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI

TÁC PHẨM
Hành Trình Với Mẹ 2013
Hành Hương Cursillo 2011, Bước theo chân Thầy phần 1
Chiều thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011, đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy lên đường Hành Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2 Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.

thanh-ca.html
http://www.paulvanchi.net/new/newsdetail-20-37-Con-Duong-Chua-Da-Di-Qua-DVD2-and-DVD3.html
Trang chủ Tác giả Tác phẩm Tin tức Hình ảnh Sáng tác Thánh ca Liên kết Liên hệ
Lượt truy cập:
14031830
Online:
1

ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA : Rev. Paul Van Chi Chu. Vietnamese Catholic Community Center
92 THE RIVER RD REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA. Tel: (02) 9773-0933 - Fax: (02) 9773-3998 
Email: paulvanchi@yahoo.com - Website: www.paulvanchi.net